جدول قیمت آپارتمان های مسکونی در شهرک روح افزاء

جدول قیمت آپارتمان های مسکونی در شهرک روح افزاء دماوند تا پایان دی ماه سال  ۱۳۹۷ که

به دست کارشناسان دماوند ملک برای بدست آوردن تقریب بهتر شما همراهان عزیز گرد اوری شده است؛

ما امیدواریم که شما همراهان عزیز بتوانید با استفاده از جدول  زیر که بر اساس حداقل و حداکثر قیمت ها،

دسته بندی شده است ، اطلاعات خوبی برای خرید آپارتمان در منطقه ی زیبای روح افزاء دماوند بدست بیاورید.

بدیعی است که ساختمان های مسکونی در هر منطقه  با توجه به ؛ امکانات رفاهی و آسایشی و همچنین نوع

کاربرد مصالح دارای قیمت های متفاوتی می باشد .

بنابراین اولویت قیمت گذاری با مالکان و سازندگان محترم می باشد

همراهان عزیز شما میتوانید با اشتراک پیامکی  در “دماوندملک” از دو هفته نامه های ملکی و مشاوره های رایگان دماوندملک

مطلع شوید.

با ما همراه باشید: