زمین در شهرک پزشک پور با سند ۶دانگ

زمین در شهرک پزشکپور با سند ۶دانگ
امیرهمایون وثوقی
مساحت : 1057 متر
09106932331

زمین در شهرک پزشکپور با سند ۶دانگ

زمین در شهرک پزشک پور با سند ۶دانگ با مشخصات کلی:

  • یک قطعه زمین در شهرک پزشکپور
  • سند تک برگ ۶دانگ
  • آب و برق و گاز پای ملک
  • سه طرف دیوار کشی شده
  • ویو دار
  • خوشقواره