دماوند محله درويش
19/دی/1402
25254
60 متری بعثت
14/دی/1402
25207
گیلاوند ولیعصر شمالی
12/دی/1402
25148
80,000,000 رهن
5,000,000 اجاره
20 متری محک
11/دی/1402
25124
30,000,000 رهن
4,000,000 ماهیانه
گيلاوند توحيد
05/دی/1402
25075
گیلاوند دمادشت
02/دی/1402
25044