جَـــدول قیـــمــت مِــــلــکـــــــی

تمامی قیمت های درج شده با تحقیق بر بازار اصلی املاک شهرستان دماوند بدست آمده است .

همچنین اولویت قیمت گذاری و قیمت دهی با سازندگان ، فعالان و کارشناسان بازار حقیقی می باشد

جدول قیمت واحد آپارتمانی

جدول قیمت رهن و اجاره

جدول قیمت شهرک هشت بهشت

در حال بروز رسانی …