آفتاب مراء قیمت زمین ها دراین منطقه ، مشاوره و کارشناسی

آفتاب مراء زمین های دیم ای که به قطعات کوچک در متراژ های ؛

۴۴۸ متر مربع و ۳۰۸ متر مربع تقسیم شد و زیر نظر تعاونی “آفتاب مرا” واگذار شد

در پست های قبل اطلاعات کلی راجب این زمین ها داده شده است .

در این مشاوره هدف ما ارائه قیمت زمین های آفتاب تا اواخر مهر ماه سال ۱۳۹۷ برای شما همراهان عزیز می باشد

لازم به ذکر است ؛ قیمت های ارائه شده به صورت حداقل و حداکثر می باشد و با توجه به موقعیت های زمین

و شماره قطعات قیمت های متفاوتی دارند، همچنین اولویت با بازار حقیقی می باشد .

“با تشکر”

⭕️ قیمت های ۹۸

آفتاب مراء قیمت زمین ها دراین منطقه ، مشاوره و کارشناسی

آفتاب مراء قیمت زمین ها دراین منطقه ، مشاوره و کارشناسی

با ما همراه باشید: